Płyty granitowe

Granit


Chiński granit-najtańszy granit na świecie

Importujemy chiński granit od wielu lat. Granit z Chin jest najtańszym granitem na świecie. Zdobył sobie uznanie na wszystkich kontynentach. Dzisiaj Chiny są największym na świecie importerem i eksporterem granitu. Najczęściej importowane są płyty granitowe z chińskiego granitu i płytki granitowe. Za niską cenę kupujący otrzymują towar dobrej jakości, potwierdzonej certyfikatami niezależnych firm kontrolnych i spełniające wymogi dyrektywy europejskiej  Nr 89/106/EWG.

Głównym zagłębiem wydobywczym granitu w Chinach od lat pozostaje prowincja Fujian, a głównym portem załadowczym granitu w Chinach jest Xiamen. W tym porcie załadowuje się większość najpopularniejszych rodzajów granitu z Chin, jak: G664 (Brąz Królewski), G682 (Padang Yellow), G654 (Padang Dark), G684 (Black Basalt), G562 (Maple Red), G681 Shrimp Red), G623 , Tiger Skin Yellow,Tiger Skin White, Tiger Skin Red, G648 (Zhangpu Red).

Z uwagi na znaczną dewastację środowiska naturalnego władze prowincji Fujian stopniowo ograniczają wydobycie granitu. Dotyczy to bardzo popularnego  szarego granitu G603 , którego kamieniołomy w prowincji Fujian zostały zamknięte. Aktualnie głównym centrum wydobycia odmiany tego granitu jest prowincja  Hubei, a głównym portem załadunku jest Wuhan.
Aktualnie podobny los spotyka bardzo popularny granit G664 (Brąz Królewski), którego wydobycie w prowincji Fujian  kończy się w 2016 r.

Drugim co do znaczenia centrum wydobycia granitu w Chinach jest prowincja Shandong, a portami załadunku są Qingdao i Yantai. Wydobywa się tu głownie szary granit G341 używany powszechnie w budownictwie drogowym w postaci krawężników granitowych i obrzeży.
Z tego rejonu pochodzi wiele innych rodzajów jak: G343, G350, G354, G377, G386 piaskowce i wapienie.

Słynny czarny chiński granit Shanxi Black wydobywany i przerabiany jest w prowincji Hebei, a jego portem załadunku jest Tianjin.

Produkty z chińskiego granitu jak płyty chodnikowe, schody z chińskiego granitu, parapety, granitowe płytki modułowe są szeroko stosowane w Europie nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach Zachodu
( Niemcy, Belgia, Holandia, Skandynawia).
W Polsce , oprócz materiałów budowlanych z granitu jednym z głównych zastosowań granitu chińskiego są nagrobki i pomniki granitowe. Niska cena granitu z Chin czyni nagrobki chińskie dostępnymi dla polskiej kieszeni. Budownictwo drogowe w Polsce nagminnie wykorzystuje krawężniki z granitu G341.
Coraz większą popularnością cieszą się granitowe blaty kuchenne i łazienkowe produkowane z chińskiego granitu.
Zakupu produktów z chińskiego granitu należy dokonywać tylko u sprawdzonych dostawców. W Chinach, podobnie jak i w innych krajach eksportujących granit dostępny jest materiał różnej jakości, w różnych cenach odzwierciedlających poziom jakości. Przy zakupie nie można kierować się wyłącznie kryterium najniższej ceny, gdyż czasami bardzo niska cena oznacza niską jakość.

Verico Experts Sp. z o.o. dostarcza  niedrogi chiński granit w dobrej jakości.