Płyty marmurowe

Łupek


Łupek naturalny

Łupek (ang. slate) jest skałą metamorficzną powstałą na skutek oddziaływania sił tektonicznych na skały osadowe (ang.  shale) w warunkach umiarkowanej temperatury. Jest skałą posiadającą cechę rozszczepialności, co pozwala uzyskiwać w naturalny sposób nawet bardzo duże płyty ( wielkości stołu bilardowego).

Łupek od tysiącleci znajdował zastosowanie w budownictwie jako pokrycie dachowe oraz płyty na podłogi i chodniki. Najczęściej łupki mają kolor szary, grafitowy, zielonkawy lub czerwonawy ( wysoka zawartość hematytu).

Aktualnie głównymi producentami łupka są Brazylia, Hiszpania, Chiny, Wietnam. Najwyższą jakość prezentują łupki z Niemiec i Walii. Są one jednak kilkakrotnie droższe od łupka hiszpańskiego, brazylijskiego lub chińskiego. Dlatego popularnością cieszą się łupki z Chin i Brazylii- znacznie tańsze, mają jednak mniejszą trwałość . Łupek jest niepalny, nie przewodzi prądu, jest odporny na działanie grzybów i pleśni. Podlega jednak wpływom środowiska naturalnego.

Głównymi minerałami tworzącymi łupek są kwarc, chlorki i mika.
Skład chemiczny łupka pozyskiwanego z różnych źródeł różni się bardzo znacznie. Dlatego bardzo ważne jest kupowanie łupka od sprawdzonych dostawców, mogących przedstawić dokumenty potwierdzające parametry fizykochemiczne łupka w konkretnej partii towaru.

Dotyczy to przede wszystkim łupka dachowego i łupka wykorzystywanego na okładziny zewnętrzne.
Główne parametry, które powinny być sprawdzone przed zakupem to: nasiąkliwość , zawartość związków węgla (węglanów), zawartość związków nie-węglanowych odporność na oddziaływanie dwutlenku siarki. Należy również sprawdzić wytrzymałość poprzeczną i podłużną łupka oraz obecność inkluzji (wtrąceń), mogących powodować pękanie płyt.
Testy powinny być przeprowadzone zgodnie z normą europejską nr EN 12326:2005 i potwierdzone wydaniem Deklaracji Zgodności. Dachówki (płyty) z łupka, które nie spełniają wymogów w/w normy będą miały znacznie krótszy okres przydatności jako materiał budowlany. Dobry materiał na dach powinien przejść testy z wynikiem A1-T1-S1.
Zbyt wysoka zawartość siarczków żelaza i węglanów w łupku wpływa na jego jakość , gdyż powoduje tak zwaną gipsyfikację ( zmianę koloru płytki  na biało- szary i zmniejszoną odporność na czynniki zewnętrzne).Jeśli występuje w łupku węgiel w czystej postaci wówczas gipsyfikacja następuje znacznie szybciej ( maksymalna dopuszczalna zawartość węgla wynosi 2%)

W efekcie- zamiast pokrycia  dachu z założeniem trwałości min. 50 lat, już po kilku latach dachówki zaczynają spadać.

Oprócz wybrania łupka  odpowiedniej jakości przy składaniu zamowienia znaczenie ma przede wszystkim określenie grubości płytki dachowej. Należy tu wziąć pod uwagę czynniki klimatyczne oddziaływujące na pokrycie dachowe w konkretnej strefie klimatycznej oraz stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Grubość łupka dachowego np. w Hiszpanii będzie zupełnie inna niż w Polsce. Istnieją wzory wg których należy obliczać grubość łupka dachowego w konkretnych krajach i ich regionach. Wysoka zawartość SO2w powietrzu przy podwyższonej zawartości węglanów w łupku może wskazywać na konieczność zastosowania grubszej płytki na pokrycie dachu.

Łupek jest również bardzo atrakcyjnym materiałem na pokrycie podłogi lub chodnika